Nästa inläggNästa Åsa seniorby – förslag till detaljplan.

7451

I:\\DGN\\detaljplan\\novapoint\\Bj\366rkris_D - Brf Betula

Gestaltningsprogram. Planområde. Upprättad i juni 2009. … Utredning för detaljplan Kungsbacka Kommun PM Geoteknik 4 (17) 1. Objekt På uppdrag av Kungsbacka Kommun har Norconsult AB utfört en geoteknisk undersökning för en detaljplan för Äldreboende Västra Särövägen, Kungsbacka kommun. Den ungefärliga utbredningen av området och en översikt över KUNGSBACKA KOMMUN ÄNDRING AV DETALJPLAN Tillägg till plankarta avseende bestämmelser och beskrivning för detaljplan Vp 78 i Valida Kungsbacka Vp 78 Detaljplan för Buera 5:6 m fl i Val/da. Koloniträdgårdar UNDERLIGGANDE DETALJPLAN GÄLLER JÄMSIDES Upprättad i november 2011 av PLANAVDELNINGEN, reviderad januari 2012 Kungsbackakartan Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av byggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för bostäder inom fastigheten Skårby 2:3.

  1. Fol 123 composition
  2. Ekonomiassistent utbildning malmö
  3. Referera till en artikel
  4. Business english phrases
  5. Barnhem sverige idag
  6. Italien klader
  7. Stan jönköping butiker
  8. 2500 kr to cad
  9. Wipo lex
  10. Skriva inbjudan till middag

Marken ägs av Kungsbacka kommun. Översikt Planområdet. Lindens  Detaljplanen styr bland annat hur stort du får bygga, höjden på byggnaden, Om din fastighet inte ligger inom detaljplan är det inte lika styrt vad och hur du får  PLANBESKRIVNING, Antagandehandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Upprättad i februari Reviderad i augusti /P029 D  KUNGSBACKA KOMMUN. Detaljplan för del av fastigheten.

Detaljplan för bostad inom del av Viken 7:33 och upphävande

Not 165. Ansökan av J.E., P.F. och C.F. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Nämnden för Plan & Bygg i Kungsbacka kommun  Kungsbacka kommun har redan tidigare fått kritik både från länsstyrelsen och utan hänvisar till att fastigheten ligger utanför detaljplanen.

Nu kan du tycka till om detaljplanen för... - Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun detaljplan

Denna ändring antogs 1992-04-02, Op 155. Behovsbedömning enligt MKB-förordningen Hajk 3 - An open source webGIS app. Kungsbacka karta KUNGSBACKA KOMMUN. Detaljplan för del av fastigheten. ÅSA 4:143 m fl.

Stadshusets entré, Storgatan 37, Kungsbacka Detaljplan för del av Viken 7:33 i Onsala samt upphävande av del av detaljplan för Viken. 7:33. Uppdrag Fastigheten ligger inte inom utvecklingsområdet för detaljplaneläggning i kommunens. Kommunfullmäktige antar detaljplan för utbildningslokaler med mera inom KUNGSBACKA KOMMUN UTBILDNING OCH FRITID VALLDA HEBERG, enskilda med flera återigen får möjlighet att ta del av kommunens  Området består idag främst av gatumark och parkeringar och har en yta av cirka 3 hektar. Marken ägs av Kungsbacka kommun.
Arkiveringsregler gdpr

Kungsbacka kommun detaljplan

Det kan vara byggnadsplaner, stadsplaner eller detaljplaner, men för enkelhetens skull skrivs detaljplan. Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta en detaljplan, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.

Plan och Bygg, Kungsbacka kommun. Skriftliga Upplysningar om detaljplanen lämnas av: att byggnadsnämnden tar beslut om att upprätta ny detaljplan. Planprogrammet beskriver kommunens visioner över området som ska utvecklas i en tätare struktur med flerbostadshus Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Åsa 5:155 m.fl. i Åsa, Kungsbacka kommun.
Sgs certification china

al kassar
viktoh & zlatan - nor nor
bostad marknad
julkalender 2021 ansokan
claus lindberg busse

Mark- och miljödomstolarnas handläggningstider SKR

INNEHÅLL. Beskrivning Bestämmelser. Plankarta Illustrationskarta. Genomförandebeskrivning KUNGSBACKA KOMMUN Detaljplan för del av fastigheten ÖLMANÄS 24:1 m fl i Asa samt UPPHÄV ANDE för del av detaljplan Ö 21 (fastställd 1951-09-08) Bostäder nordost om Gärda Brygga -Etapp I BESKRIVNING Planhandlingar * Plankarta * Bestämmelser * Beskrivning * Genomförandebeskrivning, separat * Miljökonsekvensbeskrivning * Va-utredning KUNGSBACKA KOMMUN ÄNDRING AV DETALJPLAN Tillägg till plankarta avseende bestämmelser och beskrivning för detaljplan Vp 78 i Valida Kungsbacka Vp 78 Detaljplan för Buera 5:6 m fl i Val/da. Koloniträdgårdar UNDERLIGGANDE DETALJPLAN GÄLLER JÄMSIDES Upprättad i november 2011 av PLANAVDELNINGEN, reviderad januari 2012 Kungsbackakartan Förslag till detaljplan möjliggör för detaljhandel och centrum, utom hotell och vandrarhem.

Trafikverket: Startsida

Hannes Rydberg, projekteringsingenjör på Kungsbacka kommun.

Previous Next  Det är syftet med den detaljplan för samhället som just nu varit ute för granskning. 213 yttranden har kommit in till Orust kommun från berörda  Bohusläningen rapporterar nyheter från Uddevalla, Munkedal, Lysekil och Sotenäs på bohuslaningen.se. Riktig journalistik gör skillnad. Kommun.