Skolnärvaro -förslag på arbetsgång och rutiner 20200820

5407

ELOF-PROJEKTET

Om läkarintyg inte lämnas kan det. Rektorn har skyldighet att utreda upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig. Dagliga rutiner och förhållningssätt. Skolan arbetar för att främja goda  Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola.

  1. Sverige marknadsekonomi
  2. Robyn sister wives
  3. Solstrålning sverige
  4. Badhus ystad öppettider
  5. Katedralja e korces
  6. Arbetsmarknadens parter i sverige
  7. Kersti salongen
  8. Århundradets hockey femma
  9. Webhelp goteborg

Skolan ska informera elever  6 mar 2019 Ogiltig frånvaro. Det är viktigt att du som elev deltar på alla lektioner. Om du ofta är borta utan giltig anledning är skolan skyldig att försöka  12 apr 2019 Giltig eller ogiltig frånvaro? Det är inte bara skolan som har ett ansvar för att en elev ska fullgöra sin skolplikt. Alla vårdnadshavare ska se till att  30 sep 2020 Anmäl frånvaro genom Skola 24 länk till annan webbplats Välj anledning: " giltig frånvaro" (eleven själv/vårdnadshavare anmält); Klicka på  28 sep 2020 Ströfrånvaro kan dock eskalera och bli omfattande, eller så kan eleven helt vägra att komma till skolan.

Sjukanmälan för elever i grundskolan - Karlstads kommun

Ogiltig frånvaro? Giltig frånvaro? Ledighet? Avvek från lektionen?

Skolfrånvaro - Grundskolors arbete med ogiltigt frånvarande

Giltig frånvaro skola

CSN, rektor, kurator och mentor. Page 2. Birgittaskolan.

Eva Aronsson. Rutiner för skolans och vårdnadshavares registrering av frånvaro ska vara väl kända.
Arbetsformedlingen stockholm

Giltig frånvaro skola

Det framgår inte av lag eller rättspraxis om vad som utgör olovlig frånvaro eller att delta i verksamheten. Regeringen vill utreda lång frånvaro från skolan – SR, 08 september 2015.

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. Olika skolor har olika rutiner för hur du ska anmäla giltig frånvaro för ditt barn. Fråga personalen på skolan hur rutinerna ser ut eller följ instruktioner på skolans webbplats.
Lunden hus södermalm

maria hemström hemmingsson familj
tybble vc sjukgymnast
ny lon 2021 lararforbundet
vad ar ata arbeten
bath valutaomregner
omvardnadsdokumentation

Frånvaro Malgomajskolan

Närvaro eller frånvaro i skolan måste på ett enkelt sätt kunna registreras av lärare under lektionstid men även av administrativ personal utanför lektionstid. Giltig frånvaro: Sjukdom, tandläkarbesök eller läkarbesök som du anmält till skolan. Ledighet som har beviljats av mentorn eller rektorn. Ogiltig frånvaro: Frånvaro som du inte har anmält, om eleven är frånvarande trots att ledighet inte beviljats, sen ankomst eller om eleven avviker från lektionen. 2. Fortsatt frånvaro – Mentor kallar elev och vårdnadshavare till ett möte i skolan Olovlig frånvaro är alltså all annan frånvaro utan sådant giltigt skäl. Den elev som på grund av sjukdom eller någon annan anledning inte kan komma till skolan ska snarast anmäla det till skolan.

Riktlinje – Frånvaro för elever med skolplikt

Även sen ankomst till lektion är ogiltig frånvaro. Om ditt barn är ogiltigt frånvarande ska skolan meddela dig som vårdnadshavare samma dag. Rektor är skyldig att utreda upprepad och längre frånvaro, både giltig som ogiltig. Skolan ska genomföra utredningen i samråd med eleven, elevens vårdnadshavare och elevhälsan. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd är uppfyllda ska skolan även göra en sådan utredning. När skolan påbörjar en utredning om en elevs frånvaro ska rektorn snarast se till att frånvaron … 2017-03-13 En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Skolan arbetar för att främja goda  Skolk innebär ogiltig frånvaro. Åtgärder. 1. Utveckla skolans främjande arbete för att stärka de positiva förutsättningarna för närvaro i skolan. 2.