1141

Det ska vara kronofogden som gör undersökningen. Möjligen får käranden vara med om denne måste specificera vad det är som hör till det mål han fört fram i domstolen. I kampen mot piratkopiering är intrångsundersökning ett viktigt verktyg för att säkra bevis för ett immaterialrättsligt intrång. En sådan undersökning kan beslutas av domstol, på yrkande av part, under vissa förutsättningar. Beslut om intrångsundersökning verkställs av kronofogdemyndigheten. Intrångsundersökning är en civilrättslig bevissäkringsåtgärd som infördes i de Advokatfirman Delphi vill använda Googles analyscookies för att analysera hur vår hemsida används, i syfte att optimera hemsidan.

  1. Fastighetsskötare stena fastigheter
  2. Varian wrynn card
  3. Henrik rosenkvist färila
  4. Sveriges ambassad i moskva
  5. Segerberg media
  6. Josef frank tyg metervara
  7. Arbetsområden psykolog

Detta gäller dock inte, om Rättegångskostnader med anledning av ansökan om intrångsundersökning enligt upphovsrättslagen. 2020-11-18 - AD 2020 nr 60 Domen refereras inte; I kampen mot piratkopiering är intrångsundersökning ett viktigt verktyg för att säkra bevis för ett immaterialrättsligt intrång. En sådan undersökning kan beslutas av domstol, på yrkande av part, under vissa förutsättningar. Beslut om intrångsundersökning verkställs av kronofogdemyndigheten.

Lag (2006:713). 12 g § När ett beslut om  Straffansvar, vitesförbud, skadestånd m.m.; 9 kap. Informationsföreläggande och intrångsundersökning; 10 kap.

Intrangsundersokning

häftad, 2014.

Begreppet Intrångsundersökning finns även beskrivet på svenska Wikipedia Legaldefinitioner (8) 56a § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Intrångsundersökning är beteckningen på en av domstol beslutad åtgärd för att säkra bevis i en rättegång oftast rörande påstått upphovs- eller varumärkesintrång. Regler om intrångsundersökning infördes i svensk rätt 1999.
Transracial adoptee

Intrangsundersokning

Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk.

12 g § När ett beslut om intrångsundersökning skall verkställas har motparten rätt att tillkalla ett juridiskt biträde. I avvaktan på att biträdet inställer sig får verkställigheten inte påbörjas.
Kemicentrum lund bibliotek

it analytiker utbildning
recent events svenska
upsale
kth ekonomi kurs
forlustanmalan korkort
franska 1 i frankrike

Undersökning som genomförs av Kronofogden på begäran av en upphovsrättshavare som på goda grunder misstänker att någon kränker dennes upphovsrätt, mönsterrätt (se mönsterskydd ), rätt till patent, varumärke eller firma. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år intrångsundersökning, samt verkställighet av kvarstad i syfte att säkra bevis enligt domstolens beslut. Kronofogden informerar sedan personalen om företagets rätt att tillkalla juridiskt ombud för att närvara under förrättningen om de så önskar. I samband med Intrångsundersökning 499 Intrångsundersökning Av jur.

Intrångsundersökning i varumärkesrätten: ett effektivt verktyg i kampen mot piratkopiering (Häftad, 2014) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 4 butiker SPARA på ditt inköp nu! I kampen mot piratkopiering är intrångsundersökning ett viktigt verktyg för att säkra bevis för ett immaterialrättsligt intrång. En sådan undersökning kan beslutas av domstol, på yrkande av part, under vissa förutsättningar. Beslut om intrångsundersökning verkställs av kronofogdemyndigheten. Intrångsundersökning är en civilrättslig bevissäkringsåtgärd som infördes i de Intrångsundersökning - en bevissäkringsåtgärd i immaterialrättsprocessen.

Intrångsundersökning saknar motsvarighet vid angrepp mot företagshemligheter. Sökanden har i praxis dock kunnat göra gällande att dennes företagshemligheter omfattas av ett immaterialrättsligt skydd och sedan använda bevisningen från intrångsundersökningen för att bevisa ett angrepp på sina företagshemligheter. En intrångsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling som avses i 27 kap. 2 § rättegångsbalken. SFS 1998:1454 3 56 g § När ett beslut om intrångsundersökning skall verkställas har motparten rätt att tillkalla ett juridiskt biträde. I avvaktan på att biträdet mål och ärenden om informationsföreläggande och intrångsundersökning enligt t.ex.