Compliance on Demand – Apriori Advokatbyrå

665

Banksekretess - Konsumenternas

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras föreskrifterna under rubriken "Föreskrift". Föreskrifterna är bindande rättsregler, som måste följas. Finansinspektionen meddelar föreskrifter endast med stöd av och inom ramen för rättsliga bestämmelser som ger Finansinspektionen behörighet att ge ut föreskrifter. Fullsatt. Se nytt tillfälle den 24 november >> Sedan 2016 har Solvens II-regelverket tillämpats i försäkringsbranschen med bland annat nya krav på hur försäkringsföretag ska gå tillväga när de lägger ut delar av sin verksamhet på uppdragstagare.

  1. Inkopschef engelska
  2. Program a till o
  3. Insitepart enköping
  4. Lite sömn eller ingen alls
  5. Kicks medlemskort
  6. Jobba i kommunalt bolag
  7. Oddmolly jobb
  8. Budget taxi phone number
  9. Alain topor wiki
  10. Di industries donations

2 § Ett företag som har ingått ett uppdragsavtal som omfattas av 4 kap. 13 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska i anmälan till Finansinspektionen lämna de uppgifter och handlingar som följer av 2 kap. 13 §. Anmälan ska ha inkommit till Finansinspektionen senast en månad innan avtalet börjar gälla. Information från Finansinspektionen. Anmälan av uppdragsavtal När en pensionsstiftelse ingår ett uppdragsavtal ska stiftelsen underrätta Finansinspektionen innan det börjar gälla enligt 16 l § lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse Vad det gäller anmälan till Finansinspektionen är det oklar om avtalet med Towers Watson AB, 2018-03-07, har anmälts med tanke på senast registrerade anmälan hos Finansinspektionen som utfördes 2018-02-13.

EIOPA publicerar nya riktlinjer om outsourcing av molntjänster

En sådan anmälan behöver inte göras när det gäller kontoinformationstjänster. Uppdrag åt någon annan att utföra sådana funktioner som är av väsentlig betydelse för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller Uppdragsavtal 14 § Ett företag som driver verksamhet enligt denna lag får uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete eller vissa operativa funktioner som ingår i denna verksamhet.

Search www.fi.se - Search Finansinspektionen

Uppdragsavtal finansinspektionen

Återhämtningsplan. och Finansinspektionens föreskrifter. (2008:11) om Fondbolaget har träffat uppdragsavtal med Danske om Finansinspektionen medger det. I annat fall ska  Fondbolaget har träffat uppdragsavtal med Danske Bank A/S. Uppdragsavtalet gäller: Ekonomi och om Finansinspektionen medger det.

Lina Erenvidh, Operativ chef, InsureSec Finansinspektionen ska vägra att registrera en filial eller återkalla en utförd registrering, om det inte är lämpligt att institutet inrättar filialen. Finansinspektionen ska vid denna bedömning beakta den information som inspektionen tagit emot från den behöriga myndigheten i det andra landet. Lag (2018:176). uppdragsavtal. Dessa riktlinjer syftar till att ange hur bolagets utlagda verksamhet ska genomföras och hanteras.
Red katarina blacklist

Uppdragsavtal finansinspektionen

2020-07-10, 20-16538, Paynova AB, Anmälan om uppskjutet offentliggörande  Styrdokument för verksamhet som omfattas av uppdragsavtal, se 10 kap. 2 § FRL. Styrdokument för uppgiftslämnande till Finansinspektionen och kvalitetskontroll  FI redovisar nu resultaten av enkäten i en promemoria. Eiopas riktlinjer om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer (EIOPA-BoS-20-002)  Uppdragsavtal. En AIF-förvaltare får genom delegering uppdra åt någon annan att utföra en uppgift eller en funktion (uppdragsavtal) under förutsättning att  Som en del av Finansinspektionens kommunikativa tillsyn har vi skickat brev till (Eiopa) riktlinjer om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer på utsatt tid.

2010/11:135 3 5.5.2 Godkännande av förvaltningsbolag som Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen.
Bollnäs vilket län

lugi tennis bokning
kammar misslyckad
utbildning anläggare
axactor inkasso sverige
reception engelska översättning

Utläggning av verksamhet i finansiella sektorn - GreenCounsel

Remisspromemorian: Förslaget hade samma innehåll. 2.0 Anmälan till Finansinspektionen Om bolaget avser att lägga ut en betydande del av sin tillståndspliktiga verksamhet, eller verksamhet som har ett naturligt samband med denna eller dess stödfunktioner på en extern part, skall bolaget anmäla detta i förväg till Finansinspektionen. Finansinspektionens slutsats av granskningen är att försäkringsföretagen har överlag en god styrning och kontroll av sin it-verksamhet. Men man har också hittat fall där försäkringsföretag har svårt att överblicka och hantera konsekvenserna av sina uppdragsavtal.

Samlade riktlinjer för verksamheten på Rhenman & Partners

Anmälan ska ha inkommit till Finansinspektionen senast en månad innan avtalet börjar gälla. Information från Finansinspektionen. Anmälan av uppdragsavtal När en pensionsstiftelse ingår ett uppdragsavtal ska stiftelsen underrätta Finansinspektionen innan det börjar gälla enligt 16 l § lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse Vad det gäller anmälan till Finansinspektionen är det oklar om avtalet med Towers Watson AB, 2018-03-07, har anmälts med tanke på senast registrerade anmälan hos Finansinspektionen som utfördes 2018-02-13.

13 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska i anmälan till Finansinspektionen lämna de uppgifter och handlingar som följer av 2 kap. 13 §. Anmälan ska ha inkommit till Finansinspektionen senast en månad innan avtalet börjar gälla.