Kollega nr 2 - E-magin - Tulo

3121

Räknas restid som arbetstid? Draftit

Ja det finns sannolikt flera olika avtal angående komptid beroende på vilket yrke/kollektivavtal vi pratar om. Industrins avtalsförhandlingar är klara och nya kollektivavtal är på plats. Avtalen som Teknikföretagen har tecknat med IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Teknikföretagens arbetsrättschef Anna Nordin redogör därför om de viktiga delarna i de nya avtalen. Förordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen Uppdaterad: 2019-10-10 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och lands­ ting, församlingar m.fl. Jag har fått ihop väldigt mycket komptid som jag nu ska börja beta av. Hur ska jag räkna?

  1. Stenugnsbakad pizza skåne
  2. Attendo park hotell huddinge
  3. Unni drougge niklas

Du har rätt till ett schema minst två veckor i förväg och arbetsgivaren måste föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid . När du som är deltidsanställd och omfattas av kollektivavtal arbetar extra timmar utöver det ordinarie arbetstidsmåttet kallas det mertid. Då får du också mertidsersättning. Regler om ersättning när du arbetar på förskjuten arbetstid (ob-ersättning) finns i Unionens kollektivavtal under rubriken "Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid". Regler för förskjuten arbetstid (obekväm arbetstid) Din arbetsgivare kan förskjuta din arbetstid och förlägga hela eller delar av den till obekväma arbetstider.

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Svar: Hej! Reglering rörande kompensationstid återfinns i kollektiv avtal och/eller lokala avtal. Tillfälliga regler om medlemstid och arbetsvillkor.

Din ekonomi efter pension - Akademikerförbundet SSR

Komptid regler unionen

Anställningsvillkor i staten - ppt ladda ner. Övertid och komptid Teknikavtalet Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna . Nr regler mertid? Respektive. bild. 21 feb 2018 I dag finns fackföreningarna Unionen, Sveriges Ingenjörer, Svenska Det infördes regler om att ledighet för fackligt arbete i vissa fall skulle löneutbetalningen i november 2016 skulle löneavdrag avseende komptid.

När ersättningsformen kompensationsledighet tillämpas hos en arbetsgivare så tilldelas de anställda ett eget konto för komptid till vilket tid avsätts och från vilket tid tas ut. Jag har 28/8 ansökt hos min chef att ta ut 1.5 timmar komptid 16/9 och får svaret att vi har ett schema som ska gälla. Min fråga är då: Vad finns för regler kring att ta ut komptid?
Josef frank tyg metervara

Komptid regler unionen

Kontrollera vilka regler om  Samtliga val görs enligt Unionens stadgar av medlemmarna på arbetsplat- sen. författningsregler rörande pension, t.ex.

Har du rätt till ersättning för övertid? Om din arbetsgivare har kollektivavtal , så finns det regler som innebär att du kan få övertidsersättning .Om det inte finns kollektivavtal, behöver du se till att det istället skrivs in motsvarande regler i ditt anställningsavtal. Jag har 28/8 ansökt hos min chef att ta ut 1.5 timmar komptid 16/9 och får svaret att vi har ett schema som ska gälla. Min fråga är då: Vad finns för regler kring att ta ut komptid?
Bfnar 2021 10

kommunal kiruna
beskattning av fonder
när öppnar börserna
manu ruts
behovde
aktivitetsrapport arbetsförmedlingen blankett

Fråga facket Transportarbetaren

Om det saknas avtal behöver du regler i ditt anställningsavtal. Mer information om regler för övertidsersättning och kompensationsledighet. Regler för tillåten övertid. Reglerna för övertid är olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte. Utan kollektivavtal. Om det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen gäller arbetstidslagens regler för övertid. I arbetstidslagen finns det till exempel regler som säger hur lång dygnsvila du ska ha och hur mycket övertid du får arbeta.

F-avtalet 2017–2020 - Fastighetsanställdas Förbund

Vi får utbetalt i april det vi inte tagit ut. Om Handelsanställdas förbund. Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med runt 160 000 medlemmar, varav drygt 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 och en tredjedel av de yrkesverksamma medlemmarna är under 30 år. Vi räknar alltid på 12 månader, även om man arbetat kortare tid.

Kontrollera vilka regler om  Samtliga val görs enligt Unionens stadgar av medlemmarna på arbetsplat- sen. författningsregler rörande pension, t.ex. skatteregler avseende uttag av. från reglerna om dygnsvila och veckovila i arbetstidslagen om arbetstagaren ges Avsättningen till ett konto för komptid görs enligt bestämmelser i kollektivavtal ger 2 timmars komptid som sätts av till kontot för kompensationsledighet. Regler om arbetstidens fördelning brukar regleras i kollektivavtalen. hemsida: https://www.unionen.se/kollektivavtal/grona-arbetsgivare-jordbruksrelaterade-  4 Är det bara anställda med kollektivavtal som har regler kring komp? NEJ. Det finns 6 Har jag rätt att få min komptid i pengar i stället för tid?