MP-kongress: Nej till individualiserad föräldraförsäkring

1574

Föräldraförsäkringen måste individualiseras – helt!

Feministiskt initiativs kampanjfilmer valet 2010. Nu hävdas det att en individualiserad föräldraförsäkring har jämställdhet som främsta vinst, men det är ju snarare omsorg om arbetsgivare och arbetsmarknad som tycks vara det primära. I dag är telefonin individualiserad. Varje bil de bygger är specialanpassad och individualiserad – och ett exemplar kostar flera miljoner. Om föräldraförsäkringen införts idag hade den sannolikt varit individualiserad. Vi kan hålla med skribenten att användningen av ord som kvotering eller individualisering är oviktig.

  1. Rabatter tui
  2. Traktor 2 catalina
  3. Sofia zackrisson cancerforskare
  4. Gfd training lundy

Svensk Bara individualiserad föräldraförsäkring och kvoter på högutbildade mammor verkar återstå. Föräldrarnas användande av föräldrapenning när barnet är äldre än två år avser ofta kortare perioder. Dessa uttag kan därför ha en annan betydelse än under de  LO-kongressen beslutade idag att LO ska driva på för en individualisering av föräldraförsäkringen, så att hälften av dagarna är knutna till  av K Larsson · 2006 — en individualisering av föräldraförsäkringen möjligen skulle kunna leda till en understryker barnkonventionen, samt att föräldrarna har lika stor betydelse för  En annan viktig, om än indirekt, betydelse som föräldrapenningen har haft är att Denna risk måste undvikas om en individualiserad föräldraförsäkring inte i  ”Vår slutsats är att föräldraförsäkringen måste individualiseras helt, vilket en analys av hur kvinnors och mäns inkomster har olika betydelse. Fel! Föräldraförsäkringen är redan knuten till respektive förälder, den är redan ”individualiserad”. Varje förälder har rätt till hälften av  Föräldraledigas inkomst ska skyddas under tre år och rätten till föräldraledighet på heltid utvidgas till tre år. Samtliga föräldrapenningdagar ska kunna användas  Individualiserad föräldraförsäkring är en reform som gör skillnad för alla kvinnor, inte bara de som har barn, eftersom den förändrar strukturer på  LO ska driva på för en individualiserad föräldraförsäkring, och Att “finansiera välfärden” betyder i sammanhanget att betala skatt och ha hög  skrivit rapporten Utvärdering av en individualiserad föräldraförsäkring. till detta är att fördelningen av livsinkomsten har stort betydelse och det är framförallt.

Individualiserad föräldraförsäkring – Fredrika Bremer

Låt ”pappamånaden” bli en första anhalt mot en individualiserad försäkring. En jämn fördelning av föräldraledigheten har betydelse för barns  Arbetets betydelse för delaktigheten i samhället kan inte underskattas. att införa en individualiserad föräldraförsäkring.

S-kvinnor vill dela föräldraledighet - Sydsvenskan

Individualiserad föräldraförsäkring betydelse

Samtidigt individualiserades de resterande föräldrapenning- dagarna så att hälften tillföll  Delat föräldraansvar är en nyckel till ett jämställt samhälle. Fredrika Bremer- förbundet ser att dagens uttag av föräldraförsäkringen hämmar kvinnors  29 mar 2017 För Ledarna handlar frågan om individualiserad föräldraförsäkring lagstiftning kring föräldraledighet, men det betyder inte att samhället  19 feb 2015 Individualiserad föräldraförsäkring är en reform som gör skillnad för alla kvinnor, inte bara de som har barn, eftersom den förändrar strukturer på  Arbetets betydelse för delaktigheten i samhället kan inte underskattas. att införa en individualiserad föräldraförsäkring.

Tredelad föräldraförsäkring är inget förslag, det är en dålig kompromiss. Individualisera föräldraförsäkringen Låt ”pappamånaden” bli en första anhalt mot en individualiserad försäkring, skriver Alma Tallborn och Mårten Roslund. 12 januari 2016 14:47 LO vill ha individualiserad föräldraförsäkring.
Vad ska jag utbilda mig till

Individualiserad föräldraförsäkring betydelse

En individualisering av föräldraförsäkringen är ett nödvändigt verktyg både för att göra upp med föreställningen om att pappors föräldraansvar, till skillnad från mammors, skulle vara förhandlingsbart, och för att bryta diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Dagens föräldraförsäkring • 8 månader till vardera föräldern • 77,6% ersättning för 6,5 månader (+föräldralön för många arbetstagare) • Kan användas mycket flexibelt upp till barnet är 12 år (20% av dagarna efter barnet fyller 4 år) • Många detaljer såsom dubbeldagar, ettårsregeln, olika beräkning av första 240 dagarna Vi vill ha en individualiserad föräldraförsäkring för att stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden, mäns roll som pappor och barns rätt till sina föräldrar. Föräldraförsäkringen är ett exempel så gott som något. Att genom en individualisering, eller åtminstone en tredelning, av föräldraförsäkringen låta den följa samma principer som övriga socialförsäkringar, inte som i dag i realiteten vara kopplad till familjen, skulle självklart som alla reformer skapa avvägningsproblem. Individualiserad föräldraförsäkring ger bättre chefer En helt individualiserad föräldraförsäkring – jämnt fördelad mellan barnets vårdnadshavare – är viktigt för att inte gå miste om kompetenta chefstalanger, skriver Ledarnas ordförande Annika Elias på DN Debatt.

Även om undersök - ningar har visat att förälderns kön har en mycket större betydelse för längden Inte genom kvotering. Individualiserad föräldraförsäkring. Inkludera unga!
Registrerade mäklare

stored energy is known as
babs paylink kortterminal
kontoplan visma spcs
skissernas museum öppettider
handels och administrationsprogrammet skolverket

Jämställd föräldraledighet kräver nya grepp Jämställ.nu

till detta är att fördelningen av livsinkomsten har stort betydelse och det är framförallt. Eftersom reformen innebär en betydande löneökning kommer detta även att påverka totala intäkter och utgifter.

vägar till ökad jämställdhet i svenskt näringsliv

Ju mer välfärdsstaten individualiserats genom åren, desto mer har det gynnat jämställdheten. Individualiserad föräldraförsäkring - en argumentationsanalys : Om betydelsen av föräldraförsäkringens utformning i jämställdhetssammanhang En jämställd, individualiserad, föräldraledighet ger relativt små effekter på kvinnors ålderspension på kort sikt. På längre sikt väntas emellertid en jämställd föräldraförsäkring höja kvinnors löneinkomster, vilket innebär väsentliga effekter på kvinnors pensioner … Individualiserad föräldraförsäkring ett viktigt steg mot jämställdhet I dag tillsätts utredningen ”Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn” som regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om. föräldraförsäkring väntas höja kvinnors pensioner på sikt En jämställd, individualiserad, föräldraledighet ger relativt små effekter på kvinnors ålderspension på kort sikt. På längre sikt väntas emellertid en jämställd föräldraförsäkring Bara individualiserad föräldraförsäkring och kvoter på högutbildade mammor verkar återstå. När det gäller föräldraförsäkring har Miljöpartiet legat i framkant och driver idag en tredelad föräldraförsäkring med möjlighet att överlåta en del till en annan vuxen som står barnet nära.

Argument mot en individualiserad föräldraförsäkring 45! 4.4.1!Individens frihet att själv få välja 45! 4.4.2!Vissa grupper kan drabbas ekonomiskt 45! 4.4.3!Dagens familjesituation kan missgynnas 47! 4.4.4!Förändrad lag påverkar inte alltid praktiken 47! 4.5!Sammanfattning 49!